GDPR

Donationer

Jan-Juni 2017 Madagascar

Vi donerade 951 nya träd till Madagaskar på grund av den senaste cyklonen Enawo, mangrove skogar behövs som naturliga stormskydd samt förbättrar fiskbestånd

 

Oktober-December 2016 Haiti

Vi har donerat 29 energisnåla spisar till Haiti då innevånarna blev offer för ännu en orkan.

Mera »

 

GDPR

gdpr

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig eller ditt företag, så som personnummer/organisationsnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera Rut avdrag och faktureringsuppgifter. Vi har fått dina uppgifter från folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritets lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Skatteverket. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@rangloaxe.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.