Donationer

Januari-Juni 2017 Madagascar

Vi donerade 951 nya träd till Madagaskar på grund av den senaste cyklonen Enawo, mangrove skogar behövs som naturliga stormskydd samt förbättrar fiskbestånd.

 

Oktober-december 2016 Haiti

Vi har donerat 29 energisnåla spisar till Haiti då innevånarna blev offer för ännu en orkan.

 

Juli-September 2016 Haiti

Vi donerade 74 nya träd till Haiti där orkanen Matthew har härjat, träd är nödvändiga för att minska risken för jordskred.

Mera »Smörjning och olja

Smörjning och olja

En annan ständigt återkommande åtgärd är att vi måste smörja våra kedjor, både för att bibehålla säkerheten men också för att slita minimalt på våra verktyg. När vi fyller på och/eller använder våra motorsågar finns det alltid en risk för spill, samt att det vid användning sprids en mycket fin "dimma" vilket den som använder motorsågen andas in.

Vi använder oss uteslutande av en vegetabilisk olja, Bio Såg, istället för en traditionell bensin-baserad mineralolja då dessa har en mängd skadliga effekter.

Bio Såg har inga skadliga effekter på människor, djur eller miljö, är biologiskt nedbrytbar och är såklart ett dyrare alternativ men för oss ett solklart val!