Omdömen

29 Januari 2018
"Stor tack! Jobbet utfördes till stor belåtenhet. Att det var sorgligt, det hela, att se de stora träden styckas kan ju inte hjälpas. Det blir säkert fler jobb, för vi har ju en hel del träd. Tack alltså och hälsa hjältarna! Ulla Björkman"

 

12 December 2017
"Vi är väldigt nöjda. Arbetet utfördes med stor säkerhet och precision. Tomten var välstädad när ni var klara. Kanon helt enkelt. Mvh, Björn PS Självklart kommer vi att anlita er igen inom nått år."

Mer Omdömen »

Trädfällning

Trädfällning

Det kan finns flera skäl till att fälla ett träd:

 • Det kan ha sjukdomar, vara döende/redan dött, skadat eller instabilt.

 • Det kan växa för nära byggnader, som kan orsaka skador ovan och under marken.

 • Det kan hämma tillväxten för andra träd som växer för nära, eller skugga vissa delar av övrig trädgård/park.

Vi undersöker träden för att avgöra om det finns faror för människor och egendom, och ger rådgivning om alternativa lösningar såsom beskärning eller kronskötsel.
Vi är utbildade i precisionsfällning och med vår gedigna erfarenhet samt speciella verktyg och hjälpmedel kan ett träd fällas snabbt och säkert, oavsett storlek.

Sektionsfällning

trädfällning

I vissa situationer kan det vara omöjligt att fälla trädet från marken. Då erbjuder vi istället att sektionsfälla, vilket betyder att vi klättrar och fäller trädet bit för bit. Eftersom vi inte behöver använda sky lift kan vi komma åt trädet oavsett placering.

Vanliga anledningar till denna åtgärd är:

  • Begränsad markyta för fällning.

  • Trädets grenar kan hänga över eller är belägna för nära byggnader, ledningar, övrig plantering m.m.

  • Trädet kan luta kraftigt i en viss riktning.

  • Trädet kan vara beläget i direkt anslutning till järnvägsspår eller väg.

Varje del kan monteras ner med hjälp av säker, anpassad utrustning så att trädet tas ner utan skador på närliggande byggnader eller på miljö i anslutning till trädet. Genom att använda olika tekniker har vi kontroll över varje del av trädet som ska firas/halas. I vissa situationer använder vi vår "zip line" men de flesta moment kräver att delar firas med rep och nedfirnings pollare med hjälp av markarbetare.