Omdömen

1 November 2017
"Det är tredje gången vi anlitar Ranglo Axe. Som vanligt ett proffsigt utfört arbete. Snabbt och effektivt och helt uppstädat och rent när det är klart. Rekommenderas! Med vänlig hälsning, Ulf Jansson"

 

17 Oktober 2017
"Jag är nöjd med ert arbete som utfördes på ett bra sätt. Ett plus var också att det blev så snabbt utfört efter beställning. Vidare tycker jag att jag fick ett positivt bemötande från er alla som jag har haft kontakt med. Jag var ute efter ett lokalt företag och ni fanns i närheten. Det var ju också flera positiva omdömen från era tidigare kunder. Det här var ju inget stort arbete men man vill ändå att det ska utföras smidigt, seriöst och utan krångel. Med vänlig hälsning Göran"

Mer Omdömen »

Trädfällning

Trädfällning

Det kan finns flera skäl till att fälla ett träd:

 • Det kan ha sjukdomar, vara döende/redan dött, skadat eller instabilt.

 • Det kan växa för nära byggnader, som kan orsaka skador ovan och under marken.

 • Det kan hämma tillväxten för andra träd som växer för nära, eller skugga vissa delar av övrig trädgård/park.

Vi undersöker träden för att avgöra om det finns faror för människor och egendom, och ger rådgivning om alternativa lösningar såsom beskärning eller kronskötsel.
Vi är utbildade i precisionsfällning och med vår gedigna erfarenhet samt speciella verktyg och hjälpmedel kan ett träd fällas snabbt och säkert, oavsett storlek.

Sektionsfällning

trädfällning

I vissa situationer kan det vara omöjligt att fälla trädet från marken. Då erbjuder vi istället att sektionsfälla, vilket betyder att vi klättrar och fäller trädet bit för bit. Eftersom vi inte behöver använda sky lift kan vi komma åt trädet oavsett placering.

Vanliga anledningar till denna åtgärd är:

  • Begränsad markyta för fällning.

  • Trädets grenar kan hänga över eller är belägna för nära byggnader, ledningar, övrig plantering m.m.

  • Trädet kan luta kraftigt i en viss riktning.

  • Trädet kan vara beläget i direkt anslutning till järnvägsspår eller väg.

Varje del kan monteras ner med hjälp av säker, anpassad utrustning så att trädet tas ner utan skador på närliggande byggnader eller på miljö i anslutning till trädet. Genom att använda olika tekniker har vi kontroll över varje del av trädet som ska firas/halas. I vissa situationer använder vi vår "zip line" men de flesta moment kräver att delar firas med rep och nedfirnings pollare med hjälp av markarbetare.