Vanliga frågor

F.A.Q. - Vanliga frågor kring våra tjänster

Vad är en arborist?

En arborist är utbildad inom trädvård, vilket betyder att man vet hur man planterar, tar hand om samt underhåller tillväxt och friskhet hos både nya och etablerade träd.

 

Kan jag utnyttja Rot avdrag?

Nej, men vi kan erbjuda Rut avdrag på följande tjänster enligt Skatteverkets regler:

  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
  • Ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Har ni någon ansvarsförsäkring?

Ja, vi är fullt försäkrade via Trygg-Hansa.

 

Binder jag mig till något om ni kommer och gör en bedömning hos mig?

Nej, vi utför kostnadsfria bedömningar inom vårt geografiska arbetsområde. 

 

Behöver jag vara hemma när ni ska göra bedömningen?

Om vi har fått utförlig information samt uppmärkning av trädet/träden kan vi i regel utföra bedömningen utan att ni är på plats. Vill ni träffa oss försöker vi naturligtvis att schemalägga något som fungerar för båda parter.

 

Arbetar ni på helgerna?

Nej, vi har följande arbetstider; mån-fre 07.00 - 16.00.

 

Kan jag betala via faktura?

Ja, och vi mailar gärna fakturan för att spara papper. Meddela om ni vill att den ska skickas
per post istället så ordnar vi det mot en avgift. Vi har inte möjlighet att ta emot betalning via Swish.

 

Spelar det någon roll när på året man fäller ett träd?

Nej, vår expertis gör att vi kan avgöra vad som är lämpligast, däremot kan vi ibland föreslå att vissa träd tas ner under vintern då det är tjäle i marken.

 

När bör man beskära lövträd?

Vi undviker helst våren då träden samlar energi efter vintern. Det är många som använder termen "JAS perioden" vilket betyder juli/augusti/september, men detta kan variera mellan arter samt det specifika trädets status.

 

Använder ni Sky lift?

Nej, våra medarbetare har lång erfarenhet utav klättring så vi använder inte Sky lift, detta göra att vi kan fälla/sektionsfälla nästan vilka träd som helst.

 

När bör jag beskära mina fruktträd?

Sommar om ni inte vill använda ev. frukt, höst/vinter om ni vill ta tillvara på ev. frukt. Se gärna mer information under Tjänster/Fruktträd

 

Kan jag få hjälp med häckklippning?

Ja, vi kan också erbjuda Rut avdrag för denna tjänst.

 

Kan ni hämta trädgårdsavfall?

Det beror på mängd och typ, eftersom vi inte har en egen kranbil brukar vi rekommendera att ni istället kontaktar ett lokalt åkeri om det gäller större mängder.

 

Kan ni hjälpa till med plantering av träd/buskar?

Absolut, vi kan köpa in både träd/buskar och ev. planterings material eller hjälpa er att plantera det ni har köpt in själva.

 

Jag skulle vilja toppa mitt träd eftersom vi får så lite sol i trädgården,
går det bra?

Nej, vi utför inte toppning utav träd eftersom det är en förlegad praxis som med all säkerhet minskar trädets livslängd. Vi rekommenderar gärna alternativa åtgärder istället. Den enda gången vi utför denna åtgärd är om vi bedömer att trädet utgör en säkerhetsrisk.

 

Jag vill ha hjälp med stubbfräsning, går maskinen att få in genom min grind?

Ja, om grind hålet är 95 cm brett eller större.