Trädfällning i Uppsala med fokus på trädvård

Man som precis utfört trädfällning av ett stort träd i uppsala

Det kan finns flera skäl till att fälla ett träd:

  • Det kan ha sjukdomar, vara döende/redan dött, skadat eller instabilt.
  • Det kan växa för nära byggnader, som kan orsaka skador ovan och under marken.
  • Det kan hämma tillväxten för andra träd som växer för nära, eller skugga vissa delar av övrig trädgård/park.

Kostnadsfri bedömning

 

Vi erbjuder alltid våra kunder en kostnadsfri bedömning av deras träd så att alla ska kunna känna sig säkra i hur vi jobbar med trädfällning och trädvård. Vår firmaägare Joe kommer ut till er och undersöker träden på plats för att avgöra om det finns faror för människor och egendom, och ger rådgivning om alternativa lösningar till trädfällning så som beskärning eller kronskötsel. 

Vi är utbildade i precisionsfällning och med vår gedigna erfarenhet samt speciella verktyg och hjälpmedel kan ett träd fällas snabbt och säkert, oavsett storlek. Vi utgår från Uppsala och hjälper dig som behöver hjälp med trädfällning i Uppsala, Enköping och övriga Uppland.

 

Sektionsfällning av träd med erfarna trädfällare

I vissa situationer kan det vara omöjligt att fälla trädet från marken. Då erbjuder vi istället sektionsfällning av trädet, vilket betyder att vi klättrar och fäller trädet bit för bit. Eftersom vi inte behöver använda sky lift kan vi komma åt trädet oavsett placering.

Vanliga anledningar till att man använder sig av sektionsfällning är:

  • Begränsad markyta för fällning.
  • Trädets grenar kan hänga över eller är belägna för nära byggnader, ledningar, övrig plantering m.m.
  • Trädet kan luta kraftigt i en viss riktning.
  • Trädet kan vara beläget i direkt anslutning till järnvägsspår eller väg.

Varje del kan monteras ner med hjälp av säker, anpassad utrustning så att trädet tas ner utan skador på närliggande byggnader eller på miljö i anslutning till trädet. Genom att använda olika tekniker har vi kontroll över varje del av trädet som ska firas/halas. I vissa situationer använder vi vår "zip line" men de flesta moment kräver att delar firas med rep och nedfirnings pollare med hjälp av markarbetare.

 

Är det något du fortfarande undrar över kring hur vi fäller träd? Vill du veta vad det är för priser på vår trädfällning i Uppsala? Tveka inte att kontakta oss.