Trädvård uppsala

Trädvård - Olika sätt att vårda träd

Ekollon med suddig bakgrund

Citat från International Society of Arboriculture

"Proper tree care is an investment that can lead to substantial returns. Well-cared-for trees are attractive and can add considerable value to your property. Poorly maintained trees can be a significant liability. Pruning or removing trees, especially large trees, can be dangerous work. Tree work should be done only by those trained and equipped to work safely in trees."

 

Olika sätt att vårda träd

Skötsel av stora och/eller komplicerade träd är för det mesta ett jobb för en specialist som innehar både skickligheten och kunskapen. Olika trädsorter måste ses efter beroende på deras individuella behov och miljön de lever i. Allteftersom ett träd växer, i av människan kontrollerade miljöer, krävs kontinuerlig vård för att se till att de förblir säkra, problemfria och vackra.

Beskärning innefattar flera tekniker för att hålla växter friska och kraftiga. Till exempel, så producerar fruktträd mer frukt om de vårdas rätt. Förutom att reglera tillväxten kan det bli nödvändigt att beskära träd eftersom de kan utgöra fara för föremål och personer, mer ljus eller viss form önskas eller för att gynna trädets generella hälsa. Behoven och lösningarna är många.

Vi utför professionell trädvård av många olika typer. Kontakta vår kunniga personal för konsultation så får du bedömning och förslag med åtgärder efter dina önskemål och alltid efter trädets bästa.Själva hantverket utförs varsamt med rätt anpassad utrustning. Vi säkerställer att snitten läggs på rätt sätt, så att snittytorna läks efteråt, och att trädet förblir friskt och vackert - såsom ett träd ska vara!

 

Kronrensning

Selektiv borttagning av döda, sjuka, skavande, hängande eller felväxta grenar i trädets krona kallas för kronrensning. Förutom att trädet blir luftigare och ljusare, så ger det ett träd med mindre vindfång vilket i sin tur minskar risker för nedfallande grenar och dessutom förbättras trädets friskhet.

 

Kronlyft

Ett kronlyft kortar av eller tar helt bort de nedersta grenarna av trädets krona för att öppna upp för skyltar, byggnader, fordon, vägar, ofta för att öka framkomligheten. Kronlyft medför också att mer solljus sprids i området.

 

Uttunning

Denna metod innebär en jämn fördelad utglesning av trädets grenar, som resulterar i att mer solljus och vind tar sig genom trädets krona. Uttunning stimulerar grenarna inne i kronan på ett positivt sätt. Ett bra genomflöde av luft och mindre fukt i kronan reducerar de negativa effekterna av svamp och bakterieangrepp på bladen.

 

Säkerhetsbeskärning

Borttagning av döda grenar är viktigt. Framförallt i tätorter där människor vistas. Nedfallande grenar kan även orsaka skador på ledningar, fordon, vägar, byggnader och allmänna områden. Borttagning av döda grenar måste göras regelbundet som en säkerhetsåtgärd för personer och föremål, men även för trädets hälsa. För trädets välmående är det av stor vikt att partier som är angripna av sjukdom inte sprider detta vidare till andra kritiska områden såsom huvudstammen. Döda och sjuka grenar bryts också lättare av och när detta händer kan även stammen följa med, så kallad fläkning. Detta kan orsaka oåterkalleliga skador på huvudstammen.

 

Uppbyggnadsbeskärning (unga träd)

Denna typ av beskärning görs för att skapa en viss önskad form så att de passar in på den plats där trädet har planterats, se till så att stammen växer rakt, och för att avlägsna dubbelstammar som kan orsaka fatala problem kring stamförgreningen. Träd med dubbla stammar är svagare än träd med en genomgående stam. Det finns ofta en risk att trädet fläker när det kommer upp i ålder. Fläkskador på liten liksom stor gren skapar rötingångar. Det gynnar trädet att så tidigt som möjligt avlägsna den ena stammen för att bygga upp det till ett kraftigt och friskt träd.

 

Kronstabilisering

Vi brukar rekommendera att stabiliseringsmaterial sätts in när ett träd har olika strukturella svagheter. Det kan till exempel vara ett träd med dubbel eller flerstam, grova huvudgrenar eller stor och utbredd krona på äldre träd. Grenar fästs samman med hjälp av för branschen anpassade material, dessa fungerar som ett säkerhetsbälte som minskar risken att stam eller grenar bryts av och faller ner.

 

Riskbedömning

De flesta träd måste granskas under deras levnadstid. Det är speciellt viktigt att träd som är belägna nära byggnader och där personer passerar förbi ses över. En arborist inspekterar trädet i sin helhet. Stammen och rotsystemet undersöks efter angrepp. Vi klättrar även upp i trädet om det behövs för att inspektera den övre stammen och kronan, igen för att söka efter sjukdomar, skador på stammen eller grenar och efter andra tecken som kan utvisa trädet välstånd.

 

Plantering

Om plantering av nya träd görs på rätt sätt kommer trädet att frodas och växa sig starkt och friskt.
Vi kan hjälpa till med plantering för att säkerställa att trädet får bästa möjliga start.