Bortforsling trädgårdsavfall

Om oss

Vi erbjuder och utför kvalificerade tjänster inom all sorts trädvård i trädgård, park och skog. Vi har som hårt arbetande team byggt vårt solida rykte på professionellt och ansvarstagande arbete, oavsett om det är fråga om trädvård eller trädfällning. Vi har Uppsala, Enköping och övriga Uppland som vår arbetsplats.

Läs mer om företaget

Bortforsling av träd, buskar och trädgårdsavfall

Efter avslutat trädvårdsarbete eller fällning kvarstår spill, grenar, kvistar, stammar och timmer som många fastighetsägare vill ha bort från platsen. Detta kan göras på många sätt, beroende på lokalisering och topografin av arbetsplatsen. Vi har ett brett sortiment av maskiner som gör det möjligt för oss att använda olika metoder för att försäkra att transport av avfallet görs så effektivt som möjligt.

Vi kan hjälpa till med bortforsling av träd, buskar och annat trädgårdsavfall – i stora som små mängder.

 

Flismaskin

För bortforsling av mindre grenar och liknande trädgårdsavfall använder vi oss utav en flismaskin modell Först TR6 med en stark Kubota Diesel 24HP motor, detta gör att vi snabbt och effektivt kan flisa grenar på upp till 16 cm i diameter. Grenar som är större rekommenderar vi att kunden sparar till ved, alternativt att vi forslar bort på andra sätt (se nedan). Det kompakta utförande av flismaskinen gör att vi har lättare att komma riktigt nära träden där vi fäller vilket också bidrar till effektivitet om vi kan flisa på plats, oftast med hjälp av vår flakbil som vi flisar direkt in i. Vi ser gärna att kunden behåller så mycket flis som möjligt eftersom detta utgör utmärkt jordförbättring i t ex rabatter, samt gör att vi kan erbjuda ett bättre pris eftersom vi inte behöver ta betalt för tippavgift. Om ni skulle vilja behålla flis kan vi flisa direkt i Big Bags eller flisa på angivet ställe. 

 

Flakbil

Flakbilen är det fordon vi använder mest i det dagliga arbetet, tillsammans med flismaskinen kan vi med enkelhet transportera en imponerande mängd grenar/flis och stam till närliggande industritipp alternativt av kunden angivna plats, där vi med hjälp av tippfunktionen på flaket snabbt och effektivt kan lämna avfallet.

 

Kranbil/container

När stora volymer av trädavfall har uppstått, så är det snabbt och effektivt att använda sig av en kranbil för bortforsling. Genom att använda denna metod så faller resterna direkt på flaket och paketeras därmed på en gång. Eftersom kranbilen har en höjd på 10 meter så hålls material lätt på plats. Dessutom, kan stora stammar kapas av till 5 meters längd och transporteras bort. Dessa tillvägagångssätt är ofta tids- och kostnadseffektivt.

Vi söker ständigt lokala samarbetspartners för underentreprenad av kranbil eftersom vi vill stödja den lokala marknaden samt kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga pris, och har hittills täckt följande områden; Norra Uppsala, Västra Uppsala, Södra Uppsala/Knivsta samt Enköping med omnejd. I de fall vi bedömer att en kranbil/container behövs sköter vi all kontakt med förarna så att jobbet avlöper så smidigt som möjligt, vi tillhandahåller eventuella tillstånd av kommunen för att ställa upp container på allmän plats samt ser till att uppmärkning är korrekt.