Skog med miljöarbete för trädens bästa

För trädens bästa – vårt miljöarbete

Våra träd har stora betydelsefulla värden – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Träd absorberar skadlig koldioxid och ger oss renare luft. Träd gynnar en biologisk mångfald och är boplats och ger näring åt många djur. Träd ger också mat, energi och sköna gröna miljöer för oss människor. Just därför är det så viktigt att inte beskära fel, använda olämpliga beskärningsmetoder eller fälla träd som inte behöver fällas. På Ranglo Axe värnar vi om träden och om vår miljö. Vi arbetar aktivt för trädens bästa genom att hålla oss uppdaterade på rådande trädvårdsrön och vara så miljösmarta som möjligt.

Mindre utsläpp med smarta drivmedel och genomtänkt transport

Vi strävar hela tiden efter att minska våra utsläpp. Det gör vi bland annat genom att modernisera verktygen och maskinerna vi använder. I våra motorsågar använder vi till exempel drivmedlet Aspen 2. Det är ett drivmedel som är både renare och säkrare än vanlig bensin då det inte innehåller komponenter som bensen och andra aromater. I vår stubbfräs och 4-hjuling använder vi Aspen 4 som också är ett bättre miljöalternativ än många andra drivmedel. För smörjning använder vi endast vegetabilisk olja. Dessutom försöker vi minimera våra transportutsläpp genom att planera våra transporter.

 

Vår avfallshantering

I vårt miljöarbete ingår även att minska avfall som går direkt till industritippar. En del av den flis som blir kvar efter en trädfällning går till stall och stora gårdar i och runt Uppsala. Flisen kan användas till paddockar och hagar och även som jordförbättrare i rabatter. Du som kund kan också behålla flisen till din trädgård om du har användning för den.

 

Fäller ett träd – planterar ett annat

Vi arbetar som arborister och i jobbet ingår ibland att fälla träd. Ett träd kan till exempel vara sjukt eller helt enkelt växa på ett sådant sätt att det riskerar att skada byggnader och människor. För att ändå främja ett hälsosamt trädbestånd samarbetar vi med organisationen Plant-It 2020. Varje månad skänker vi en summa som motsvarar de antal träd som vi har fällt. Vi fäller alltså ett träd någonstans i Uppland men planterar ett annat någon annanstans i värden.

 

Ranglo Axe – miljöarbete och medlemskap

Nu har du fått en lite bättre insyn i vårt miljöarbete. För att hela tiden kunna ligga i framkant för en god trädvård och ett bra miljöarbete är vi medlemmar i Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen och International Society of Arboriculture. Vårt mål är att arbeta tillsammans med dig som kund för trädens bästa när du bokar en tjänst från oss. Tillsammans kan vi göra skillnad! 

 

Vanliga frågor och svar

Behöver man tillstånd för att fälla träd?

På din tomt får du fälla träd men det finns undantag. Vissa träd kan det nämligen krävas marklov för. Träd på andra platser kan också vara skyddade och tillståndspliktiga. Ta gärna kontakt med oss så kan vi ge råd och tips.

Får man fälla träd nära stranden?

För trädfällning nära vatten gäller allmänt eller utökat strandskydd. Länsstyrelsen kan ge mer information och det är även där du ansöker om dispens.

Får man fälla träd där fåglar byggt bo?

Trädfällning ska alltid göras när det inte är häckningssäsong. Upptäcker vi en boplats med häckande fåglar avbryter vi därför arbetet och återkommer senare.

0
Feed

Lämna en kommentar