Miljö

Smörjning och olja

En annan ständigt återkommande åtgärd är att vi måste smörja våra kedjor, både för att bibehålla säkerheten men också för att slita minimalt på våra verktyg. När vi fyller på och/eller använder våra motorsågar finns det alltid en risk för spill, samt att det vid användning sprids en mycket fin "dimma" vilket den som använder motorsågen andas in.

 

Bio Såg för miljöns skull!

Vi använder oss uteslutande av en vegetabilisk olja, Bio Såg, istället för en traditionell bensin-baserad mineralolja då dessa har en mängd skadliga effekter.

Bio Såg har inga skadliga effekter på människor, djur eller miljö, är biologiskt nedbrytbar och är såklart ett dyrare alternativ men för oss ett solklart val!