Miljö

Plant-It 2020

Det tredje området, och, det vi är mest stolta över är vårt samarbete med den ideella organisationen
Plant-It 2020.  Vi tycker att det är vårt ansvar att göra det mesta möjliga för att se till att det finns ett hälsosamt trädbestånd, världen över! Vi känner oss priviligierade att få utföra vårt arbete, speciellt i ett land där det finns så mycket träd. Eftersom vi arbetar med både trädvård och avancerad trädfällning kan det vissa månader bli en hel del fällda träd och det är på grund av detta som vi har bestämt oss för att hjälpa till att öka trädbeståndet.

 

Positiva aspekter med träd


Det finns så många positiva aspekter med träd, först och främst produktion av syre och sänkning av koldioxid halterna men också en levande natur, skydd/boplats/mat för en mängd olika djur och insekter samt artrikedom för att nämna en del.

Plant-It 2020 har som "affärsidé" att varje nytt träd kostar 1 USD och har också startat en organisation som heter GROW och arbetar med andra ledande återbeskognings organisationer för att hela tiden ligga i framkant. Plant-It 2020 har också det största antalet destinationer världen över för planteringsprogram både i städer och skogsområden, de arbetar kontinuerligt med Tree-Planting Code of Ethics och aktivt med att uppmärksamma alla som bidrar till projekten vad gäller pågående industriella bedrägerier. Alla träd som planteras i dessa projekt är skyddade från fällning.

Plant-It 2020 arbetar inte bara med nyplantering av skog utan har även projekt för att öka välbefinnandet för människor i drabbade områden.

 

Göra skillnad varje månad

 

Varje månad skänker vi en summa motsvarande antal fällda träd, ofta i samarbete med en slumpmässigt utvald kund som får nöjet att välja den destination som donationen ska gå till. Plant-It 2020 hemsida har en lista över länder och destinationer samt en förklaring till varför nyplantering av träd är så oerhört viktig för just den destinationen.


Vi ser fram emot att få hjälpa er med era träd lokalt och tackar på förhand för er hjälp att tillsammans med oss göra en skillnad globalt!