Miljö

Bränsle

Bränsle för minsta möjliga skada

Eftersom vi arbetar med motorsågar på daglig basis har vi valt att använda bränsle som gör minsta möjliga skada både på personal och närmiljö. Vid långsiktig användning kan ångor och utsläpp skada både användare och eventuell "publik", med resultat som andningssvårigheter, nedsatt lungkapacitet och vidare till leukemi eller annan form av cancer. För närmiljön kan effekten bli att det byggs upp ett ozon lager i marknivå, som i sin tur kan skada plantor, sådd och skog. För att undvika dessa potentiella faror har vi valt att endast använda det renaste bränslet som finns på den svenska marknaden. Aspen 2 är 99% renare och enormt mycket säkrare än det vedertagna alternativet då 95 blyfri bensin blandas med olja. Vanlig bensin innehåller ca 100 olika *ämnen* med en handfull som är extremt skadliga medan Aspen endast har ca 10 av de som är minst skadliga. Detta betyder att hälsoriskerna minskar avsevärt och att vi samtidigt gör minsta möjliga skada på närmiljön. Vi hoppas så klart att det i framtiden kommer att finnas ännu bättre alternativ.

Aspen 4 - ett effektivt bränsle

För vår stubbfräs och vår 4-hjuling använder vi Aspen 4 som är ett effektivt bränsle för fyrtaktsmotorer. Aspen 4 är en renare alkylatbensin som i stort sett är fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater, dessutom hålls motorn renare, vilket ger en jämnare och effektivare drift.