Träd som behöver arborist på hustomt

Erfarna och certifierade trädfällare hos Ranglo Axe

Har du ett träd på din tomt som behöver fällas? Ta hjälp av en arborist på Ranglo Axe. Vi erbjuder flera olika typer av trädtjänster och trädfällning är en av dem. Med vår långa erfarenhet och stolta yrkesskicklighet garanterar vi en snabb och säker trädfällning.

Varför anlita en arborist för trädfällning?

En arborist vet hur man på bästa sätt tar hand om träd och fäller träd. Alla arborister på Ranglo Axe är certifierade arborister och har även motorsågskörkort. För att hålla oss uppdaterade på allt inom trädvård och trädfällning är vi med i Sveriges Arboristförbund, Svenska Trädföreningen och International Society of Arboriculture.

Så fälls ett träd

Ett träd kan fällas på två sätt, antingen genom markfällning eller sektionsfällning. Vilken metod som används beror på trädets kondition och placering på tomten. 

  • Markfällning
    När det finns gott om utrymme runt trädet kan vi fälla det direkt från marken. Det kallas för markfällning eller precisionsfällning. Metoden är både kostnadseffektiv och tidseffektiv. Fällningsmetoden kräver stor kunskap för att man med hög säkerhet ska kunna räkna ut hur och var trädet kommer att landa.
  • Sektionsfällning
    Vid en sektionsfällning klättrar vår arborist upp i trädet och fäller det i etapper. Det handlar om mycket stora tyngder och därför är det viktigt att planera arbetet noggrant. Sektionsfällning görs till exempel i tätbebyggda områden där ett fallande träd kan skada hus och andra byggnader. Sektionsfällning kan också göras för att inte skada känslig miljö runt trädet eller om det har en kraftig lutning. Vid en sektionsfällning är det viktigt att arboristen har erfarenhet och kunskap men även rätt utrustning. I undantagsfall, till exempel om trädet är i ett mycket dåligt skick används en skylift vid en sektionsfällning.

England – ett land med lång tradition

Tycker du att många av våra namn är engelskklingande har du helt rätt. Många av våra arborister är nämligen just från England. I England finns en stor kunskap och lång tradition av arboristyrket. Att många arborister i Sverige är engelsmän är därför inte så konstigt. 

Ta hjälp av en arborist i Uppsala

Funderar du på om ditt träd behöver fällas eller har du frågor runt att fälla träd? Hör av dig till oss! Vi svarar gärna på frågor och erbjuder en kostnadsfri bedömning innan vi skickar offert.

Trädfällning kräver stor expertis och erfarenhet. Varje trädfällning är unik och måste anpassas efter de förhållanden som råder på platsen. Vi på Ranglo Axe hjälper dig med alla typer av trädfällning i och runt Uppsala. Vi kommer gärna ut till dig för en kostnadsfri bedömning. Självklart kan vi även hjälpa dig med beskärning, stubbfräsning och bortforsling av trädet! 

Är ni certifierade trädfällare?

Alla arborister på Ranglo Axe är certifierade och har motorsågskörkort.

Forslar ni bort allt material efter en trädfällning?

Ja, det kan vi göra om du önskar. En del material kan komposteras och annat kan till exempel bli flis till rabatter och runt träd och buskar.

Kan Ranglo Axe fälla alla typer av träd?

Ja, vi arbetar med olika trädfällningstekniker så att vi kan hjälpa våra kunder med all trädfällning oavsett trädens storlek och placering.

0
Feed

Lämna en kommentar