Experter på trädbeskärning i Uppsala

Experter på trädbeskärning i Uppsala

Beskär du verkligen dina fina äpple- och päronträd på rätt sätt? Detta med att beskära träd är ett omdiskuterat ämne bland trädgårdsodlare, i radioprogram och i tidningsspalter. Hur beskär man, var beskär man och när ska man göra det?  

Varför ska man beskära träd?

Trädbeskärning görs generellt för att hålla träden kraftiga och friska och för att ge dem en lämplig form. Den är i viss mån säsongsbaserad. Känsligare trädsorter tar vi numera under sommaren/tidig höst och unga fruktträd gärna på vårvintern innan savningen. Det är för stimulera deras tillväxt.

Mest är det beskärning av fruktträd som engagerar folk – alla som har fruktträd vill ju att de ska ge rikligt med fin frukt. Fruktträd är kultiverade varianter av träd som en gång var vilda. Utan skötsel och beskärning kan de lätt återgå till sitt vilda tillstånd. 

Sedan finns det ju flera olika anledningar till varför man vill beskära. Till exempel så kanske den stora mäktiga lönnen i hörnet av trädgården – den som lyser så vackert om hösten – dessvärre också skuggar stora delar av trädgården under sommaren? Istället för att ta bort trädet helt och hållet finns det ofta alternativ.

Olika typer av trädbeskärning

Det finns många olika tekniker som används för att förbättra och glesa ut träd, några exempel på detta är:

  • Kronhöjning: innebär att man avlägsnar grenar som ligger för lågt, som är i vägen för utsikten eller som kanske har börjat tränga sig in på uthustaket.
  • Kronrensning: betyder att man tar bort döda, sjuka och dåliga grenar från trädets krona. 
  • Kronglesning: förbättrar kronans form och låter ljus tränga igenom. Rätt utfört hjälper det trädet att behålla sin naturliga form.

Man skiljer på uppbyggnadsbeskärning av unga träd (då man väljer ut vilka grenar som ska få leva vidare) och underhållsbeskärning (för att få rätt proportioner mellan nya och äldre grenar) av äldre träd.

Unga träd bör få en dominant huvudstam redan från början. Den ska växa uppåt och andra grenar ska inte ska tillåtas ta över eller växa högre än huvudstammen. Snitt bör helst läggas rätt så att sår läks. Grundregeln är att man lägger snittet alldeles innan en sidogren eller ett skott och att man använder skarpa, välslipade och rena sekatörer eller grensaxar. 

Vad gäller äldre träd så kan ofta borttagandet av sjuka och äldre grenar göras när som helst under året, men sker det på våren bör man helst passa på innan tillväxten av blad, skott och knoppar sätter igång.

Vi finns i området runt Uppsala

Överstiger utmaningarna den egna förmågan kan det ofta vara smart att konsultera en arborist. Vi på Ranglo Axe AB är ett litet familjeägt företag. Företaget har funnits i 15 år och vi arbetar framförallt i Uppsalatrakten men verkar också i hela Uppland. 

 

Vanliga frågor och svar

Hur väljer man rätt arborist eller trädvårdare?

Många föredrar att välja ett mindre och lokalt företag eftersom det ger en större närhet till kunden och kanske ett lite mer personligt bemötande. Det är också viktigt att undersöka om firman har referenser och tidigare nöjda kunder!

Kan jag få hjälp med trädbeskärning som privatperson?

Ja, Ranglo Axe AB är en trädvårdsfirma som har specialiserat sig på att hjälpa privatpersoner och även bostadsrättsföreningar och företag med trädarbete

Kan man beskära fruktträd under vintern?

Vi rekommenderar oftast att beskärningen görs under de mildare månaderna, men vårvintern kan också fungera. Det viktiga är att man framförallt undviker senvåren när savningen satt igång för det är då trädet \"samlar kraft\" för blad och blomning.

0
Feed

Lämna en kommentar